loader

لیست محصولات کاسپین استیل

گروه سپری - T

گروه : سپری - T

تولید کننده : ذوب آهن اصفهان

کاربرد : متصل کردن پل ها به ستون ها، ساخت سازه های فلزی، ستون و خرپا، اسکلت گلخانه ها ، سقف و نما های شیشه ای و ...

ضخامت : ۰/۹ تا ۲/۵ میلیمتر

استاندارد : DIN10055, DIN59051, DIN1022

ورود به پنل مدیریت