امروز یکشنبه 30 اردیبهشت 1403
caspiansteel
خانه
منو
021-58245000
محصولات
واتس آپ
تامین کننده انواع محصولات فولادی در ایران
caspiansteel

جدول وزن لوله

دسترسی سریع به محتوای جدول وزن لوله

امتیاز دهید

لوله یکی از مقاطع فولادی برای انتقال سیالات می‌باشد که قطر، طول و ضخامت مشخصی دارد. لوله‌ها کاربردهای مختلفی در صنعت دارند و لوله‌های فولادی را معمولاً از فولاد کربن‌دار می‌سازند. در این مطلب قصد داریم به محاسبه وزن لوله و جدول وزن لوله بپردازیم.

جدول وزن لوله

در جدول زیر وزن هر متر لوله را با ضخامت‌ها و قطرهای مختلف مشاهده می‌کنید:

قطر لوله (اینچ) قطر لوله (میلی متر) ضخامت لوله (میلی متر) وزن هر متر (کیلوگرم)
۱٫۲ ۲۱٫۳ ۱ ۰٫۵۱
۱٫۲ ۲۱٫۳ ۱٫۲۵ ۰٫۶۳
۱٫۲ ۲۱٫۳ ۱٫۵ ۰٫۷۴
۱٫۲ ۲۱٫۳ ۲ ۰٫۹۷
۱٫۲ ۲۱٫۳ ۲٫۵ ۱٫۲۱
۱٫۲ ۲۱٫۳ ۳ ۱٫۴۵
۳٫۴ ۲۶٫۷ ۱ ۰٫۶۶
۳٫۴ ۲۶٫۷ ۱٫۲۵ ۰٫۷۹
۳٫۴ ۲۶٫۷ ۱٫۵ ۰٫۹۶
۳٫۴ ۲۶٫۷ ۲ ۱٫۲۴
۳٫۴ ۲۶٫۷ ۲٫۵ ۱٫۵۲
۳٫۴ ۲۶٫۷ ۳ ۱٫۸۱
۱ ۳۳٫۷ ۱ ۰٫۸۳
۱ ۳۳٫۷ ۱٫۲۵ ۱٫۰۲
۱ ۳۳٫۷ ۱٫۵ ۱٫۲۳
۱ ۳۳٫۷ ۲ ۱٫۶۱
۱ ۳۳٫۷ ۲٫۵ ۱٫۹۴
۱ ۳۳٫۷ ۳ ۲٫۳۲
۱ ۳۳٫۷ ۳٫۵ ۲٫۶۸
۱ ۳۳٫۷ ۴ ۳٫۰۵
۱-۱/۴ ۴۲٫۲ ۱ ۱٫۰۴
۱-۱/۴ ۴۲٫۲ ۱٫۲۵ ۱٫۲۸
۱-۱/۴ ۴۲٫۲ ۱٫۵ ۱٫۵۴
۱-۱/۴ ۴۲٫۲ ۲ ۲٫۰۱
۱-۱/۴ ۴۲٫۲ ۲٫۵ ۲٫۴۸
۱-۱/۴ ۴۲٫۲ ۳ ۲٫۹۵
۱-۱/۴ ۴۲٫۲ ۳٫۵ ۳٫۴۸
۱-۱/۴ ۴۲٫۲ ۴ ۳٫۸۵
۱-۱/۲ ۴۸٫۳ ۱ ۱٫۱۹
۱-۱/۲ ۴۸٫۳ ۱٫۲۵ ۱٫۴۸
۱-۱/۲ ۴۸٫۳ ۱٫۵ ۱٫۷۷
۱-۱/۲ ۴۸٫۳ ۲ ۲٫۲۹
۱-۱/۲ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۲٫۸۱
۱-۱/۲ ۴۸٫۳ ۳ ۳٫۳۸
۱-۱/۲ ۴۸٫۳ ۳٫۵ ۳٫۹۱
۱-۱/۲ ۴۸٫۳ ۴ ۴٫۴۲
۲ ۶۰٫۳ ۱ ۱٫۴۹
۲ ۶۰٫۳ ۱٫۲۵ ۱٫۸۵
۲ ۶۰٫۳ ۱٫۵ ۲٫۲۱
۲ ۶۰٫۳ ۲ ۲٫۹۳
۲ ۶۰٫۳ ۲٫۵ ۳٫۶۴
۲ ۶۰٫۳ ۳ ۴٫۳۲
۲ ۶۰٫۳ ۳٫۵ ۵٫۰۱
۲ ۶۰٫۳ ۴ ۵٫۶۲
۲ ۶۰٫۳ ۴٫۵ ۶٫۲۶
۲ ۶۰٫۳ ۵ ۶٫۹۰
۲ ۶۰٫۳ ۵٫۵ ۷٫۶۳
۲ ۶۰٫۳ ۶ ۸٫۱۳
۱/۲-۲ ۷۶ ۱٫۵ ۲٫۷۹
۱/۲-۲ ۷۶ ۲ ۳٫۷۰
۱/۲-۲ ۷۶ ۲٫۵ ۴٫۵۹
۱/۲-۲ ۷۶ ۳ ۵٫۴۸
۱/۲-۲ ۷۶ ۳٫۵ ۶٫۳۵
۱/۲-۲ ۷۶ ۴ ۷٫۲۰
۱/۲-۲ ۷۶ ۴٫۵ ۸٫۰۴
۱/۲-۲ ۷۶ ۵ ۸٫۸۹
۱/۲-۲ ۷۶ ۵٫۵ ۹٫۸۵
۱/۲-۲ ۷۶ ۶ ۱۰٫۵۱
۳ ۸۸٫۹ ۲ ۴٫۳۸
۳ ۸۸٫۹ ۲٫۵ ۵٫۴۶
۳ ۸۸٫۹ ۳ ۶٫۵۱
۳ ۸۸٫۹ ۳٫۵ ۷٫۵۶
۳ ۸۸٫۹ ۴ ۸٫۵۸
۳ ۸۸٫۹ ۴٫۵ ۹٫۵۸
۳ ۸۸٫۹ ۵ ۱۰٫۵۷
۳ ۸۸٫۹ ۵٫۵ ۱۱٫۷۴
۳ ۸۸٫۹ ۶ ۱۲٫۵۱
۴ ۱۱۴٫۳ ۲ ۵٫۶۸
۴ ۱۱۴٫۳ ۲٫۵ ۶٫۹۸
۴ ۱۱۴٫۳ ۳ ۸٫۳۸
۴ ۱۱۴٫۳ ۳٫۵ ۹٫۷۶
۴ ۱۱۴٫۳ ۴ ۱۱٫۱۸
۴ ۱۱۴٫۳ ۴٫۵ ۱۲٫۴۳
۴ ۱۱۴٫۳ ۵ ۱۳٫۷۵
۴ ۱۱۴٫۳ ۵٫۵ ۱۵٫۲۱
۴ ۱۱۴٫۳ ۶ ۱۶٫۲۶
۵ ۱۴۰٫۳ ۲٫۵ ۸٫۶۲
۵ ۱۴۰٫۳ ۳ ۱۰٫۳۶
۵ ۱۴۰٫۳ ۳٫۵ ۱۱٫۹۵
۵ ۱۴۰٫۳ ۴ ۱۳٫۷۲
۵ ۱۴۰٫۳ ۴٫۵ ۱۵٫۳۹
۵ ۱۴۰٫۳ ۵ ۱۶٫۹۵
۵ ۱۴۰٫۳ ۵٫۵ ۱۸٫۷۵
۵ ۱۴۰٫۳ ۶ ۲۰٫۵۱
۶ ۱۶۸٫۳ ۲٫۵ ۱۰٫۴۸
۶ ۱۶۸٫۳ ۳ ۱۲٫۵۸
۶ ۱۶۸٫۳ ۳٫۵ ۱۴٫۶۹
۶ ۱۶۸٫۳ ۴ ۱۶٫۷۴
۶ ۱۶۸٫۳ ۴٫۵ ۱۸٫۸۱
۶ ۱۶۸٫۳ ۵ ۲۰٫۷۹
۶ ۱۶۸٫۳ ۵٫۵ ۲۲٫۷۰
۶ ۱۶۸٫۳ ۶ ۲۴٫۸۴
۶ ۱۶۸٫۳ ۶٫۵ ۲۶٫۳۵
۶ ۱۶۸٫۳ ۷ ۲۸٫۶۸
۸ ۲۱۹٫۱ ۳ ۱۶٫۰۸
۸ ۲۱۹٫۱ ۳٫۵ ۱۸٫۷۴
۸ ۲۱۹٫۱ ۴ ۲۱٫۳۹
۸ ۲۱۹٫۱ ۴٫۵ ۲۴٫۰۳
۸ ۲۱۹٫۱ ۵ ۲۶٫۶۵
۸ ۲۱۹٫۱ ۵٫۵ ۲۹٫۲۷
۸ ۲۱۹٫۱ ۶ ۳۱٫۸۹
۸ ۲۱۹٫۱ ۶٫۵ ۳۴٫۴۴

 

محاسبه وزن لوله فولادی

فرمول محاسبه وزن لوله فولادی به صورت زیر است:

قطر خارجی لوله بر حسب میلیمتر * ۱۴۷ *ضخامت لوله بر حسب میلیمتر تقسیم بر ۱۰۰۰ = وزن یک شاخه ۶ متری لوله.

به خاطر داشته باشید که وزن لوله یکی از مهمترین پارامترهای تعیین کننده قیمت لوله می‌باشد. برای اطلاع دقیق از قیمت لوله و خرید لوله فولادی نیز می‌توانید به سایت کاسپین استیل مراجعه کنید.

سوالات متداول پیرامون جدول وزن لوله